PREDSTAVENIE MANUÁLU

AKO NA ZÁŽITKOVÝ TÁBOR „NEVIDITEĽNÝ“

Pripravte detský biblický tábor za pomoci lektorov a manuálu aktivít, tvorivých dielní, piesní a hier. Priblížte deťom neviditeľný svet Ducha svätého a jeho pôsobenie medzi ľuďmi.

OBSAH WEBINÁRA

Témou webinára je predstavenie manuálu letného detského tábora „NEVIDITEĽNY“. Témou tábora je Svätý Duch – Boh, ktorý koná aj dnes, hoci je Neviditeľný. Lektori vám ukážu, ako s manuálom pracovať tak, aby z nich deti získali čo najsilnejší zážitok a ponaučenie.

Počas kurzu prejdeme hlavnými témami tábora s konkrétnymi ukážkami tanca a piesne. Poradíme vám, ako vytvoriť kostým neviditeľnej osoby, ale aj to, ako prispôsobiť tábor vašej konkrétnej situácii. Ukážeme vám spôsoby, ako môžete deťom zrozumiteľne priblížiť osobu Boha Ducha Svätého a Svätú Trojicu!

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Pre vedúcich táborov, farárov, učiteľov a pracovníkov s deťmi

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA WEBINÁR

Počítač a stabilné internetové pripojenie

PRIPRAVILI

Detská sekcia EMC v zložení: Mgr. Tomáš Lipovský, Mgr. Katarína Gajdošová, Mgr. Martina Výbošťoková, Mgr. Evka Trepáčová.

ZDARMA

Zdieľať

Jana Kendžurová

lektorka

Je evanjelická farárka venujúca sa práci s deťmi. Využíva svoje skúsenosti učiteľky Materskej školy a Základnej umeleckej školy.