WEBINÁR

DOTAZNÍKY SPOKOJNOSTI A CIELENÁ SPÄTNÁ VÄZBA

25. 4. 2023 | 18:00 – 19:30 | Online udalosť

Cielená spätná väzba nám ukazuje potreby a očakávania účastníkov zborových aktivít a poznanie toho, ako je naša práca v zbore vnímaná. Potrebujeme ju pre ďalšie plánovanie a realizáciu našej služby.

OBSAH KURZU

Účastník webinára sa dozvie, čo je cielená spätná väzba, kedy ju realizovať a akým spôsobom. Ukážeme si, ako sa zostavuje dotazník spokojnosti, čo je dôležité vedieť o štruktúre otázok, ako vyzerá správna štylizácia otázok a ich vyhodnotenie. Webinár predstaví praktické ukážky cielenej spätnej väzby pre rôzne vekové kategórie.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je vhodný pre farárov, dozorcov, presbyterov a osoby zodpovedné za kvalitu zborových aktivít.

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA KURZ

Počítač, stabilné internetové spojenie, funkčný mikrofón.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na vzdelavanieemc@ecav.sk .

0€

Kapacita: bez obmedzenia

Platforma: Zoom

Deň: Utorok

Náročnosť: Bez obmedzenia

Nahrávky lekcií: Áno

Certifikát: Nie

Zdieľať

Katarína Chmurčiaková

lektorka

Je supervízorkou pre pomáhajúce profesie.