PODPORA CIRKEVNÝCH ZBOROV

TÁBOROVÍ ANIMÁTORI

MISIA ZÁŽITKOM

Dobrodružstvo priťahuje a s oduševnenými inštruktormi sa z každej hry stane malé dobrodružstvo!

MISIA ZÁŽITKOM

EMC ponúka cirkevným zborom kresťanských animátorov, ktorí urobia letný tábor pre vaše deti či dorastencov zaujímavým a príťažlivým. Naši animátori sa radi stanú členmi vášho prípravného tímu. Ich úloha na tábore bude stanovená na základe spoločnej dohody. Honorár animátora je 150 € brutto/5-dňový tábor. Objednávateľ im zabezpečuje ubytovanie a stravu.

MANUÁL NA PRÍPRAVU TÁBORA

Okrem toho vám ponúkame možnosť zakúpiť metodické materiály na prípravu detského alebo dorastového tábora.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na matej.orac@edumiscentrum.sk .

150€ / animátor

Zdieľať