CIRKEVNÁ SPRÁVA

AKO ZRIADIŤ MATERSKÚ ŠKOLU

Akadémia EMC

Zriadenie materskej školy je službou nielen pre rodičov cirkevného zboru, ale pre všetkých obyvateľov danej obce alebo mesta. Materská škola je priestorom pre výchovu, vzdelávanie a hodnotové formovanie.

OBSAH KURZU

Účastník webinára sa dozvie o štátnej a evanjelickej cirkevnej legislatíve potrebnej na zriadenie materskej školy. Lektor vysvetlí postupnosť krokov potrebných na zaradenie materskej školy do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva. Webinár vymedzí minimálne zabezpečenie v personálnej a materiálno-technickej oblasti, vysvetlí spôsob financovania materskej školy, popíše proces zriadenia Rady školy a proces výberového konania na funkciu riaditeľky materskej školy. Webinár sa bude taktiež venovať metodike tvorby Školského vzdelávacieho programu pre materské školy.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je vhodný pre záujemcov o zriadenie cirkevnej materskej školy, štatutárov cirkevných zborov a seniorátov, pedagogických zamestnancov, ktorí sa budú podieľať na príprave zaradenia a zriadenia materskej školy.

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA KURZ

Pre spustenie kurzu si potrebujete vytvoriť osobný účet v Akadémii EMC (odkaz: Vstúp do Akadémie > Registrácia) a uhradiť kurz. Po obdržaní úhrady vám kurz odomkneme do 6 hodín.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na matej.orac@edumiscentrum.sk .

5€

Miesto konania: Akadémia EMC

Počet lekcií: 1

Termín a tempo kurzu: Volíš si ich sám

Náročnosť: Nízka

Certifikát: nie

Zdieľať

Miroslav Čurlík

lektor

Je školský tajomník Východného dištriktu ECAV.