JEDNODUCHÝ KURZ

AKO PÍSAŤ ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ GRÉMIÍ

DIGITÁLNA AKADÉMIA EMC

Pracovné stretnutia a porady cirkevných grémií sú dôležité pre spoluprácu a rozvoj.  Naučte sa, ako efektívne zaznamenávať myšlienky z porád, aby ste zabezpečili jasnú komunikáciu a porozumenie.

CIEĽ KURZU

Kurz účastníkov naučí pravidlá, ktoré sú potrebné pre správny obsah a výpovednú hodnotu zápisnice pracovného stretnutia. Účastníci sa oboznámia s Cirkevným zákonom ECAV č. 15/1994 o rokovacom poriadku a písaní zápisníc.

DOBRÝ ZAPISOVATEĽ

Dobrý zapisovateľ pracovného stretnutia by mal mať na zreteli:

  • dobrú organizáciu a robenie poznámok: Zapisovateľ by mal byť schopný efektívne zhrnúť diskusie a rozhodnutia, ktoré sa prijali počas stretnutia.
  • objektivitu: Zápisnica by mala byť vecným záznamom zo stretnutia a mala by sa vyhýbať osobným názorom alebo subjektívnym interpretáciám diskusií.
  • presnosť: Zapisovateľ je zodpovedný za presné zaznamenávanie diskusií a rozhodnutí prijatých počas stretnutia.

HODNOTNÁ ZÁPISNICA

Hodnotná zápisnica z pracovného stretnutia by mala obsahovať:

  • relevantné podrobnosti: dátum, čas, miesto a účastníci stretnutia,
  • diskutované témy: všetky dôležité diskutované témy, rozhodnutia a pridelené akčné položky,
  • výsledky diskusií: Zaznamenajte všetky uskutočnené hlasy a výsledky diskusií.
  • akčné body a zodpovednosti: uložené úlohy, mená zodpovedných pracovníkov a termíny na ich plnenie,
  • rozhodnutia a uznesenia: Dokumentujte rozhodnutia a záväzky prijaté počas stretnutia pre zodpovednosť a transparentnosť.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený zapisovateľom pracovných stretnutí cirkevných grémií, resp. predsedníctvam cirkevno-organizačných jednotiek, ktoré nesú zodpovednosť za vedenie zasadnutí a úžitkovú hodnotu zápisníc.

ČO POTREBUJETE NA KURZ

Pre spustenie kurzu ho potrebujete uhradiť a VYTVORIŤ si osobný účet v Akadémii EMC (ak ho ešte nemáte vytvorený). Kurz vám bude odomknutý do 24 hodín.

VSTÚPTE do Digitálnej akadémie.

Pred začiatkom webinára odporúčame oboznámiť sa s Cirkevným zákonom ECAV č. 15/1994 o rokovacom poriadku a písaní zápisníc. (Nájdete ho v Zborníku cirkevno-právnych predpisov ECAV – odkaz)

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na matej.orac@edumiscentrum.sk .

5€

Miesto: Akadémia EMC

Počet lekcií: 15

Termín a tempo kurzu: Volíš si ich sám

Náročnosť: Nízka

Certifikát: Nie

Zdieľať

Vladimír Ferenčík

lektor

Je zborový farár, člen Právneho výboru ECAV a seniorálny právny zástupca Liptovsko-oravského seniorátu.