ONLINE WEBINÁR

AKO PÍSAŤ ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ GRÉMIÍ

25. JANUÁR 2024 | 18:00 – 19:30 hod.

Pracovné stretnutia a porady cirkevných grémií sú dôležité pre spoluprácu a pokrok. Naučte sa, ako efektívne zaznamenávať myšlienky z porád, aby ste zabezpečili jasnú komunikáciu a porozumenie.

CIEĽ KURZU

Webinár účastníkov naučí pravidlá, ktoré sú potrebné pre správny obsah a výpovednú hodnotu zápisnice pracovného stretnutia. Účastníci sa oboznámia s Cirkevným zákonom ECAV č. 15/1994 o rokovacom poriadku a písaní zápisníc.

DOBRÝ ZAPISOVATEĽ

Dobrý zapisovateľ pracovného stretnutia by mal mať na zreteli:

  • dobrú organizáciu a robenie poznámok: Zapisovateľ by mal byť schopný efektívne zhrnúť diskusie a rozhodnutia, ktoré sa prijali počas stretnutia.
  • objektivitu: Zápisnica by mala byť vecným záznamom zo stretnutia a mala by sa vyhýbať osobným názorom alebo subjektívnym interpretáciám diskusií.
  • presnosť: Zapisovateľ je zodpovedný za presné zaznamenávanie diskusií a rozhodnutí prijatých počas stretnutia.

HODNOTNÁ ZÁPISNICA

Hodnotná zápisnica z pracovného stretnutia by mala obsahovať:

  • relevantné podrobnosti: dátum, čas, miesto a účastníci stretnutia,
  • diskutované témy: všetky dôležité diskutované témy, rozhodnutia a pridelené akčné položky,
  • výsledky diskusií: Zaznamenajte všetky uskutočnené hlasy a výsledky diskusií.
  • akčné body a zodpovednosti: uložené úlohy, mená zodpovedných pracovníkov a termíny na ich plnenie,
  • rozhodnutia a uznesenia: Dokumentujte rozhodnutia a záväzky prijaté počas stretnutia pre zodpovednosť a transparentnosť.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je určený zapisovateľom pracovných stretnutí cirkevných grémií, resp. predsedníctvam cirkevno-organizačných jednotiek, ktoré nesú zodpovednosť za vedenie zasadnutí a úžitkovú hodnotu zápisníc.

ČO POTREBUJETE NA KURZ

Počítač so stabilným pripojením na internet, mikrofón, kameru, odporúča sa nainštalovaná aplikácia Zoom.

Pred začiatkom webinára odporúčame oboznámiť sa s Cirkevným zákonom ECAV č. 15/1994 o rokovacom poriadku a písaní zápisníc.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na matej.orac@edumiscentrum.sk .

0 / 5€

Forma komunikácie: Zoom

Kapacita: 100 účastníkov

Termín: 25. január (štvrtok)

Čas: 18:00 – 19:30 hod.

Nahrávky: Áno

Zdieľať

Vladimír Ferenčík

lektor

Je zborový farár, člen Právneho výboru ECAV a seniorálny právny zástupca Liptovsko-oravského seniorátu.