Podobne ako v lietadle

Píše Marián Kaňuch

Podobne ako v lietadle

V lietadle pred štartom dostávajú cestujúci viaceré bezpečnostné inštrukcie. Jedna z nich sa týka poklesu tlaku v kabíne. Rodiča dieťaťa môže inštrukcia prekvapiť.

Ak nastane spomínaná situácia, nad pasažiermi sa objavia kyslíkové masky. Pravidlo pri nasadzovaní masiek znie, že rodič nasadí masku najprv sebe, až potom ju nasadzuje svojim deťom. Znie to na prvý pohľad sebecky, rodičovský pud nám predsa káže postarať sa najprv o svojich potomkov, až potom o seba. Realita je však iná. Nepomôžeme svojim deťom, pokiaľ sami nemáme životodarný kyslík.

Na to, aby sme mohli dobre pomáhať druhým, je najprv nevyhnutné postarať sa o seba a svoje potreby. Človek, ktorý iba dáva, ktorý nemá dostatok času pre zastavenie sa, stíšenie, reflexiu, človek, ktorý nemá vytvorené zdravé návyky regenerujúce jeho duchovné a duševné potreby, nedokáže dlhodobo slúžiť s požehnaním. 

Dni ticha sú pozvaním pre nás, duchovných pastierov, aby sme najprv my prijali životodarný „nebeský kyslík“. Stíšili sa, načerpali silu a posilnili sa. Potom, podobne ako prorok Eliáš, sa fyzicky aj duchovne obnovení budeme môcť vrátiť do svojich cirkevných zborov a tam vykonávať prijaté poslanie s novým nebeským zmocnením. 

(Autor je lektorom septembrových Dní ticha ordinovaných. Viac sa o podujatí dočítate kliknutím na odkaz nižšie.)