KRÁTKODOBÝ KURZ

ROZPOČET CIRKEVNÉHO ZBORU ORIENTOVANÝ NA ROZVOJ

TERMÍNY ZATIAĽ NIE SÚ STANOVENÉ | 18:00 – 20:00 | Online udalosť

Poznať zdroje, na ktorých stojí cirkevný zbor, je dôležitým predpokladom k plánovaniu rozvoja cirkevnej komunity. Cirkevné zbory, ktoré poznajú zborovú „peňaženku“ a rozumejú tomu, ako do nej prichádzajú a odchádzajú znej peniaze, dokážu plánovať svoj materiálny rozvoj a podporovať duchovný rast.

OBSAH KURZU

1. LEKCIA:

 • ako si predstavujem cirkevný zbor o 9 rokov (členovia, majetok, hospodárenie),
 • finančné, materiálne a ľudské zdroje cirkevného zboru,
 • pôvod príjmov cirkevného zboru.

2. LEKCIA:

 • analýza členskej základne (členovia v produktívnom veku, seniori, deti), sociálne, demografické, ekonomické špecifiká,
 • vývoj počtu členov za posledných 9 rokov, (dotazník prečo začali navštevovať/prečo opustili zborovú komunitu),
 • duchovné a duševné potreby členov zboru.

3. LEKCIA:

 • duchovný rozvoj, materiálny rozvoj a materiálna údržba v cirkevnom zbore,
 • štruktúra zborového rozpočtu na 9 rokov / 3 roky / 1 rok,
 • štruktúra rozpočtu na administratívny rok (zdroje na duchovný rozvoj, zdroje na prevádzku, tvorba rezerv pre rozvojové ciele),

4. LEKCIA:

 • hospodárne zaobchádzanie s majetkom vytvárajúce zisk,
 • finančná spoluúčasť členov zboru na mesačnej báze,
 • vedenie CZ motivujúce k darcovstvu (osobná prospešnosť práce CZ pre člena, transparentnosť),
 • dobrovoľníctvo ako kapitál (čím sú „platení“ dobrovoľníci),
 • cirkevný zbor ako zamestnávateľ.

PRE KOHO JE KURZ URČENÝ

Kurz je vhodný pre účastníkov, ktorí zodpovedajú za hospodárenie cirkevného zboru a prípravu zborového rozpočtu (dozorcovia, presbyteri, členovia finančných komisií cirkevných zborov, ale aj tí, ktorí majú radi premýšľanie o rozvoji, plánovaní a hospodárení, či už osobnom, rodinnom, alebo komunitnom).

HARMONOGRAM LEKCIÍ

Vždy v utorky v rovnakom čase od 18:00 do 20:00:

 • dátum 1. lekcia
 • dátum 2. lekcia
 • dátum 3. lekcia
 • dátum 4. lekcia

ČO JE POTREBNÉ MAŤ NA KURZ

 1. počítač,
 2. stabilné internetové pripojenie,
 3. posledný rozpočet cirkevného zboru, ak bol vyhotovený,
 4. ďalšie 2 hodiny týždenne na plnenie úloh.

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktuj na matej.orac@ecav.sk.

?€

Kapacita: 20 účastníkov

Dni: Utorky

Náročnosť: Mierne pokročilý

Nahrávky lekcií: Áno

Certifikát: Nie

Zdieľať

František Korečko

lektor

Je bývalým zborovým farárom, školským farárom a starostom obce s 600 obyvateľmi. Zodpovedal za prípravu rozpočtov obce, v cirkevnom zbore Rankovce viedol komisiu finančného zabezpečenia zboru.

ESHOP